Bedriftsbesøk med ordføreren hos Norsk Tilhengersenter på Høvik

Ordfører Lisbeth Hammer Krog avla Norsk Tilhengersenter et besøk torsdag 11. september, som et ledd i hennes engasjement for næringslivet i Bærum.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og leder for Bærum Næringsråd Ane Mjaaseth møtte ledelsen i det familieeide selskapet Norsk Tilhengersenter: daglig leder Dag Borgenhov, salgssjef Kristoffer Borgenhov og markedssjef Mathias Borgenhov.
Sammen med næringslivet skal kommunen skape gode holdninger og kultur for innovasjon og nytenkning slik at morgendagens utfordringer møtes på en fremoverlent og offensiv måte. – Stikkordene er samarbeid og partnerskap, og vi må løfte blikket og samarbeide både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Hammer Krog.

Norsk Tilhengersenter holder til på Høvik, og har på kort tid blitt en av Norges største totalleverandører av både tilhengere og ATV. De har utfordret etablerte aktører med et bredt utvalg, og har innovative og solide kvalitetsprodukter fra en rekke produsenter og importører. For sjette året på rad er de tildelt hedersbetegnelsen «Gasellebedrift».
Firmaet har en utpreget miljøprofil, og selger bl.a. el-terrengkjøretøy, el-scooter og el-sykler. 50 % av firmaets egne kjøretøy er el-basert.Norsk Tilhengersenter samarbeider også med attføringsbedrifter og NAV og tilbyr arbeidspraksis og arbeidsopplæring. De har også opplæring av skoletrette elever fra de videregående skolene i nærmiljøet.

Bildet er tatt av Bente Skåret

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets