Vellykket frokostmøte med ADVnor, BDO, Brækhus Dege og Formuesforvaltning!

Vel 50 møtte frem for å høre om “bevisste veivalg  for å øke og sikre verdier”.

ADVNor, Brækhus Dege, BDO og Formuesforvaltning har lang erfaring i å samarbeide med grundere og næringslivsledere. De erfarer dessverre alt for ofte at de trekkes inn i et samarbeid noe sent. Små endringer i en tidlig fase vil kunne ha stor betydning for verdiutviklingen av selskapet og for dine verdier som eier.
Frokostmøtet fokuserte på forhold som øker verdiene i driftsfasen og ga viktige innspill for bevaring og utvikling av verdiene etter en overdragelse.

Bærum Næringsråd takker for gjennomføring og samarbeid!

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets