Midler til Fornebubanen i statsbudsjettet!

– Det er svært gledelig at Fornebubanen for første gang er inne i statsbudsjettet. Det forslås 25 millioner kroner til planlegging av banen og det er et klart signal om at staten følger opp, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Statsbudsjettet inneholder flere gode samferdselsnyheter for Bærum. I tillegg til forslaget om 25 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen, er det avsatt midler til innløsning av eiendommer langs E18 Lysaker-Ramstadsletta. Det er også foreslått 510 millioner kroner E 16 Sandvika-Wøyen og Ringeriksbanen er inne med 25 mill kroner til planlegging. – Samlet sett er dette et svært godt samferdselsbudsjett for Bærum

Les også  artikkel i dagens Budstikke her

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets