TV- aksjonen – Næringslivet i Bærum – Målet er nådd !

vi klarte vår målsetning om 1 500 000! takk til alle som har bidratt både i planleggingsfasen, i ringepanelet og som givere!

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets