Penger til vei og bane mot Ringerike!

I alt 510 millioner kroner i statlige midler og bompenger er i statsbudsjettet foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Vøyen. Veien blir delvis bompengefinansiert som en del av Oslopakke 3.

Prosjektet er en videreføring av den om lag fem kilometer lange strekningen Vøyen – Bjørum, som ble åpnet som firefelts vei i 2009. Det er lagt opp til anleggsstart i januar 2015.

Les artikkel i Budstikka her

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets