Fortsatt kjøring i Gågaten i Sandvika

Formannskapet vedtok med 8 mot 4 stemmer å videreføre dagens ordning.

Vedtaket innebærer at det fortsatt er tillatt med biltrafikk i Rådmann Halmrasts vei (tidl. gågaten) slik dagens ordning er, dvs. at Rådmann Halmrastsvei enveiskjøres inn mot og ned Kinoveien fra begge sider. Kinoveien enveiskjøres ned. Brambanisvei enveiskjøres fra Løkketangen mot Kadettangen

Bærum kommunes hjemmeside

Budstikka

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets