Ny næringsstrategi for Bærum kommune

Det utarbeides i sisse dager ny næringsstrategi for Bærum kommune – et dokument Bærum Næringsråd har vært særdeles delaktig i. På Næringslivsdagen 2013 inviterte vi til workshop om tanker og ideer, innspill og diskusjon – og vi samlet 120 næringslivsledere i regionen som hjalp oss med å sette ord på utfordringer og muligheter for næringslivet i kommunen. Sweco Norge var fasilitator av workshopen og hadde prosessledere inne som samlet, strukturerte og oppsummerte arbeidet i en rapport som senere ble overlevert ordfører Lisbeth Hammer Krog.
Naeringslivsdagen2013rapport

Planen er at endelig utkast til næringsstrategien skal være ferdig i løpet av november for deretter å sendes ut på høring og politisk vedtas.

Når dokumentet er klart vil det bli lagt på denne siden.

 

 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets