Populært møte om Kommuneplanens arealdel

Nærmere 70 deltakere var engasjert på frokostmøte om Kommuneplanens arealdel torsdag morgen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog innledet møtet med å minne om at vi står overfor en spennende og positiv fremtid for Bærum. Kristine Andenæs tok oss med i et historisk tilbakeblikk og konkluderte med a vi nå opplever et politisk skifte særlig i forhold til utbyggingen av Sandvika, og at selv om det tar noen år før vi ser resultatene av planene, vil Sandvika fremstå som en moderne by med mange uliike tlbud og mennesker i en gitt fremtid. Arthur Wøhni gikk igjennom hovedpunktene i arealplanen og møtet ble avsluttet med spørsmål og diskusjon.

Takk til Bærum kommune for godt samarbeid og takk til alle som møtte frem!

Høringsfristen for kommuneplanens arealdel  er 15. desember.

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets