Arba Inkludering – Nytt navn på DI-gruppen, Mølla kompetansesenter og Løxa utvikling

DI- gruppen har fusjonert med Mølla kompetansesenter og løxa utvikling og det nye selskapet heter fra i dag Arba Inkludering. vi ønkser det fusjonerte selskapet lykke til og gratulerer med flott navn!

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets