Stortingsflertallet sier ja til E–18 gjennom Bærum og Asker.

Stortingsflertallet sier tut og kjør!

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets