65 deltakere på frokostmøte om hverdagsledelse og en mer effektiv arbeidsdag!

Entusiastiske og profesjonelle foredragsholdere snakket om hverdagsledelse og viktigheten av å sette av tid til å lede. RightOn Consulting var troverdige og dyktige i sitt budskap og mange av de fremmøtte kjente seg igjen i de mange eksemplene som ble nevnt.

Company pulse overbeviste om viktigheten av en mer effektiv arbeidsdag og hvilke muligheter ny teknologi gir i forhold til bedre tidsstyring, lavere reisekostnader og mer fleksibilitet.

Vi takker Trude Falck Bjaanes, Siri Abrahamsen og Jan Kristian Karlsen for samarbeidet og vel overstått møte!

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets