Pressemelding fra Bærum kommune om Fornebubanen

Bærum kommune legger frem forslag til områderegulering for Fornebubanen
Det foreslås en områderegulering for ny Fornebubane som metro (T-bane) i tunnel, mellom Lysaker stasjon og Koksaområdet på Fornebu. Ruter AS med Norconsult AS som konsulent, har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune utarbeidet planforslaget. Rådmannen har bearbeidet plankart og bestemmelser til endelig utgave.

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB