Næringsplanen i Bærum ute på høring fra 12. februar til 12. mars!

Næringsplanen skal peke ut kursen for kommunens næringspolitikk og skape gode rammer for næringslivet i Bærum.
Næringsplanens mål er at Bærum skal kjennetegnes ved et mangfoldig, fremtidsrettet og samfunnsaktivt næringsliv, og være en attraktiv kommune å drive virksomhet i for store og små, veletablerte og nye bedrifter.

Næringsplanen har syv hovedsatsninger

  • kompetanse- og kunnskapsnæringene
  • den næringsvennlige kommunen
  • lokalt og regionalt samarbeid
  • entreprenørskap og innovasjon
  • lokale næringer
  • arealforvaltning og sentrumsutvikling
  • infrastruktur og samferdsel

Næringsplanen er nå ute på høring med frist for innspill 12. mars.

Innspill til planen sendes på e-post til Arthur Wøhni: arthur.wohni@baerum.kommune.no.

Strategisk_naeringsplan_Baerum_kommune_horing

 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets