108 deltok på årsmøtet i Bærum næringsråd!

108 deltakere på selve årsmøtet og 100 til middagen er vi veldig fornøyd med. Dette viser et godt engasjement i medlemsmassen og at årsmøtet er blitt en hyggelig møteplass.

Halvard Markussen ble takket av som stifter av næringsrådet og engasjement i styre og råd siden før 1987! Halvard blir erstattet i rådet av sin sønn Gaute.

Foredraget ble holdt av Arthur Wøhni og tema var den fremlagte næringsplanen for Bærum kommune, og presentasjon av ny næringssjef Tore Gulli.

Tone Hansen, direktør i HOK inviterte til omvisning i Christian Bjellands samlinger og middagen ble inntatt på Bølgen og Moi.

BN_arsrapport_2014

20150317_1580 20150317_1587 20150317_1594 20150317_1595 20150317_1602 20150317_1608 20150317_1613 20150317_1618 20150317_1620 20150317_1621 20150317_1625

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets