Bærum næringsråds høringsuttalelse på Næringsplanen

Bærum næringsråd har sendt inn en høringsuttalelse på den fremlagte næringsplanen til Arthur Wøhni.

Horingsuttalelse_

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets