Velkommen til Tore Gulli som er ansatt som ny næringssjef i Bærum kommune!

Gulli har hatt en rekke lederstillinger i næringslivet. Han kommer fra stillingen prosjektansvarlig for fornybar energi i Fred. Olsen & co. Han har tidligere vært direktør i Norconsult og Tomra.

Fra 1992-1996 var han handelsråd ved den norske ambassaden i London og leder for Norges Eksportråds virksomheter i Storbritannia og Irland. Han har også hatt en rekke styreposisjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg er svært tilfreds med at Tore Gulli med sin brede kompetanse har takket ja til den viktige stillingen som næringssjef i Bærum kommune. Med dette har vi fått en næringssjef som vil styrke de gode relasjonene mellom kommunen, næringslivet og våre samarbeidspartnere, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Tore Gulli er oppvokst og bor i Sandvika. Han har allerede startet i stillingen.

Bærum kommune og Budstikka

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets