Vi trenger klare mål og gode strategier for å nå dem – Næringsplanen til Bærum er for lite forpliktende!

Det er stor forskjell på innholdet i næringsplanene til Asker og Bærum. Sistnevnte mangler klare målsetninger og gode sytategier for å nå dem. For at næringspolitikk i Bærum skal settes på dagsorden må kommunen forplikte seg i arbeidet og ha eierskap til sin egen næringsplan.

Høringsfristen går ut 12. mars og Bærum næringsråd skal sende inn en seriøs og konkret innsigelse – kom gjerne med meningsutvekslinger og innspill.

Last ned utkastet til næringsplan her

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB