Videreutvikling av Fornebu

Gruppen som har gjennomført en planfaglig vurdering av økt utnyttelse på  Fornebu har levert sin rapport mandag 16. mars.

Gruppen som har vært ledet av arkitekt Harald Martin Gjøvaag overleverer rapporten til ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Om planrådsgruppen
Planrådsgruppen ble nedsatt av Bærum kommune i oktober 2014. Gruppens mandat er å « gi en generell vurdering av vilkårene for økt arealutnyttelse på Fornebu der de kvalitetene som ligger til grunn for de overordnede planvedtakene tillegges stor vekt»

Planrådsgruppen består av medlemmene:

  • Harald Martin Gjøvaag, Allianse Arkitekter (leder)
  • Ola Bettum, Inby (sekretær)
  • Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar Arkitekter
  • Henning Sunde, Rodeo Arkitekter
  • Lene SchmidtNIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning
    Fornebu_rapport
    Budstikka dekker saken

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets