Bærum næringsråds strategiplan for 2015-2017

Styret i Bærum næringsråd har vedtatt ny strategiplan for 2015- 2017.

Ny visjon ;
“Bærum Næringsråd skal bidra til å utvikle en god og livskraftig Vestregion med et variert og lønnsomt næringsliv, og hvor innbyggerne ønsker å arbeide og bo”.

Hovedfokus er følgende områder;
Effektiv og god regionalisering
Konkurransedyktig infrastruktur
Fortetting og effektiv boligbygging
Attraktive næringspolitiske rammebetingelser
Målrettet kompetanseheving og satsing på forskning og utdanning
Tilby varierte, kompetansegivende og lønnsomme møteplasser for medlemmene

Strategi_2015-2017

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets