Campus Asker – Kurs høsten 2015

På vegne av Asker næringsråd informerer vi om muligheten for studiepoenggivende kurs  høsten 2015.

• PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE
• FORRETNINGSSTRATEGIER OG IT PROSJEKTER
Begge kursene tilbys enkeltvis men inngår som 2 av 4 moduler ( à 7, 5 studiepoeng ved avlagt eksamen) som representerer annet år på Bachelor-studiet ved UiS. De øvrige moduler er:
• LEDELSE AV PROSJEKTER
• PROSJEKTMODELLER OG PROSJEKTMETODIKK.
Campus Asker tar sikte på å tilby de to siste modulene våren 2016.
Våre kurs er basert på «Blended learning» – en sammensatt undervisningsform av forelesninger, selvstudium, gruppearbeider og kollokvier. Alle fellesaktiviteter foregår i Asker – i Drammensveien 915 (AskersHus).
For nærmere informasjon om kursene kontakt Asker næringsråd

campus_asker_1 fit2015 pph2015

 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets