Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Dagens og morgendagens kommune
– Interessante resultater i innbyggerundersøkelse om kommunereform:

Innbyggerne i de seks kommunene Asker, Bærum, Hole, Hurum, Lier og Røyken har bidratt med kunnskap om egne vaner, holdninger og bruksmønstre i sine nærområder. Kunnskapen er en del av grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen.

Mer informasjon om undersøkelsen

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets