Kommuneplanens arealdel ble vedtatt

Kommunestyret 17. juni vedtok Kommuneplanens arealdel. En plan som vektlegger utbygging ved kollektivknutepunkter.

Arealdelen bygger på en utbyggingsstrategi som er bærekraftig for miljø, klima og økonomi.

Planen legger til rette for ny boligbygging i områder ved sentre og kollektivknutepunkter langs banetraseene. Utbygging i øvrige deler av kommunen begrenses noe.

Størstedelen av boligbyggingen er konsentrert til følgende områder:

  • Fornebu
  • Områder langs bane (Bekkestua, Lysaker, Haslum, Avløs, Høvik)
  • Sandvika/Franzefoss
  • Fossum

Informasjon fra Bærum kommunes hjemmeside

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets