Fortsatt mulig å være med på “Læring i arbeidslivet”

Bærum næringsråd har i samarbeid med Bærum kommune et skole-næringslivsprosjekt knyttet til det obligatoriske faget «utdanningsvalg» for elever på 9- trinn. Prosjektet kalles «Læring i arbeidslivet»
«Læring i arbeidslivet» innebærer at alle elever på 9-trinn i Bærumsskolen skal få muligheten til et tre dagers besøk i en bedrift hvor det faglige opplegget er skissert på forhånd, og hvor det stilles krav til at eleven forbereder seg grundig før sitt bedriftsbesøk. Formålet med prosjektet er å gi elevene kjennskap til næringslivet i kommunen, og dermed bedre forutsetninger knyttet til egne utdannings- og yrkesvalg senere i livet.

prosjektet starter opp i uke 9 og varer til og med uke 23 i 2016

Det er behov for alle typer arbeidsplasser og tilbud til elevene – så vi henvender oss både til private bedrifter og kommunale tjenestesteder.

Dersom dette er av interesse – ta kontakt på post@bn.no

 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB