Informativt og inspirerende bedriftsbesøk hos Statens strålevern

Ordfører, næringssjef og næringsrådet på inspirerende og interessant bedriftsbesøk hos Statens strålevern i dag.
Statens strålevern er fagmyndighet på området strålevern og atomtrygghet, og det var imponerende å høre om deres arbeid med forvaltning og tilsyn av all bruk av strålekilder innen medisin, industri og forsking, og med de to forskingsreaktorene i Norge.
Deres internasjonale engasjement består blant annet i beredskap, kjernesikkerhet, ikke-spredning, forvaltning og forsking, og strålevernet deltar i en rekke forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og genererer, formidler og forvalter kunnskap innen strålevern.
Vi fikk også se beredskapsrommet hvor de følger utviklingen i trusselbildet og kontinuerlig overvåker radioaktivitet i miljøet for å håndtere kriser best mulig.
Statens strålevern har 125 ansatte hvor de fleste har arbeidsted på hovedkontoret i Grini næringspark. Strålevernet har også avdelinger i Tromsø og i Svanvik i Finnmark.

Takk til Tore Gulli for invitasjon til en relativt «ukjent» men veldig spennende bedrift, og takk til Lisbeth Hammer krog for et alltid tilstedeværende engasjement,  og for å sette av tid til dette.

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB