Næringsrådets nettverk gir viktig kontaktflate for medlemmene!

– Næringsrådene har forgreninger inn i flere miljøer hvor medlemmene fanges inn i nettverk som gir en kontaktflate som er viktig. Og de danner ofte tette bånd. Dette fører til at medlemmene holder seg orientert om det som rører seg i kommunen og næringslivet. Deltagerne får ofte tidlig informasjon. De kan samkjøre utspill, synspunkter og være i forkant av viktige beslutninger for bygdene, sier professor i statsvitenskap Øyvind Østerud, ved Universitetet i Oslo.

– Vi arrangerer ulike frokostmøter, kurs og seminarer for alle våre medlemmer. Mange kommer for å høre om temaene som blir tatt opp, andre er med for å treffe nye forretningsforbindelser og snakke business. Dette er et viktig forum for nettverksbygging mellom aktører i Bærum. Våre medlemmer tar del i et nettverk med potensielle kunder og samarbeidspartnere, og med hyppig mulighet til å treffe og påvirke det politiske miljø og den offentlige administrasjon, sier direktør i Bærum Næringsråd, Ane Maria Haug Mjaaseth, nummer 77 på maktlisten.

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets