Gry Skådinn – nyansatt prosjektleder i Bærum næringsråd!

Vi ønsker velkommen til Gry Skådinn som er nyansatt i 70 % stilling som prosjektleder . Gry tiltrådte stillingen 1. januar og får ansvar for arrangement og medlemsservice i næringsrådet. Hun  har tidligere vært leder for Handelsstedet Bærums Verk, og har bred erfaring og kompetanse, samt er  stort nettverk. Vi gleder oss:)

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets