Vårens program for Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Våren 2016

Påmelding via  Etablerer Akershus

Etablererkurs

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Drammensveien 915 Asker, 28. januar 12.00 – 15.00
Kunnskapssenteret Sandvika, 18. februar 12.00 – 15.00
Drammensveien 915 Asker,  28. april 12.00 – 15.00
Kunnskapssenteret Sandvika,  26. mai 12.00 – 15.00

How to start business in Norway
In this course held in English you will be introduced to the most important aspects of setting up a business in Norway. Themes covered will be company registration, choice of corporate form, rights and obligations, taxation and accounting, financing, finding the right business model, how to sell in Norway and how and where to find further startup assistance.
Course holder Paul Bø is the founder of the company Inclusion. He has also been involved in starting several other companies. The last seven years he has been working as a startup adviser for the City of Oslo

Asker bibliotek, Strøket 15a  14. aril 09.00 – 14.00
Bærum Bibliotek, Sandvika  16. juni 09.00 – 14.00

Temakurs

Drammensveien 915, Asker 21. januar  17.00 – 20.00
Kommunegården, Sandvika 18. februar  17.00 – 20.00
Kommunegården, Sandvika 26. mai 17.00 – 20.00

Grûnderforum  Thon Hotel Sandvika
21. januar 09.00 – 11.00
10. mars 09.00 – 11.00
Scandic Hotel Asker
12. mai 09.00 – 11.00

Temakurs 28. januar
Fra ide til forretningskonsept v/Lars O. Nordal
En idé er kun et første skritt på veien til å etablere egen virksomhet. Foredling av denne til å bli en god forretningsidé som fundament for virksomheten er nødvendig.Videre må forretningskonseptet bygges opp som grunnlag for å se helhetsperspektivet i din etablering.
Temakurset tar for seg de ulike trinnene i det å bygge opp et godt forretningskonsept knyttet til din etablering.
Temakurs 18. februar
Bedriftens nettside v/Christine Munch (Munch design)
Kurset består av følgende;
Del 1: En liten ordbok: En gjennomgang av de viktigste ord og begreper
Del 2: Planlegg nettsiden: Sikre domenenavn,kartlegge innhold og målgruppe,tenke fremtidige mål og egen tidsbruk for vedlikehold av nettsidem
Del 3: Publisering av nettsiden: visuelle tips, valg av løsning,gjennomføring selv eller å få hjelp
Del 4: Markedsføring av nettsiden: Få trafikk på nettsiden ved å foretelle om den via andre kanaler som kampanjer og sosiale medier.
Temakurs 26. mai
Jus for småbedrifter v/Adv. Brækhus Dege
Det er ofte god økonomi å bruke juridisk ekspertise. I noen tilfeller kan det være like viktig å bruke advokathjelp som å tegne brannforsikring. Arbeidskonflikter, avtalekonflikter og skatteproblemer ved forskjellige transaksjoner kan være tyngende for et foretak og lederen. Kurset tar for seg temaer som;
• Avtaler og viktigheten av avtaler i forretningsforhold
• Noen viktige områder innen arbeidsrett og HMS
• Kort om ferie og sykeoppfølging – rettigheter og plikter
• Litt om kjøpsrett og forbrukerkjøpsrett

Veiledning

Trenger du å snakke med en veileder, kan du bestille time ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor (“Påmelding”).
Du vil da innen kort tid få en e-post fra oss. Du velger selv det kontoret i regionen som passer deg best (forutsatt ledig kapasitet).

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets