Hyggelig bedriftsbesøk hos Storebrand!

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.
Konsernet har hovedkontor på Lysaker i Bærum, og i tillegg er det etablert livsforsikrings-, kapitalforvaltnings- og helseforsikringsvirksomhet i Sverige. I Storebrand er bærekraft en integrert del av kjernevirksomheten. Dette betyr at både økonomiske, sosiale- og miljømessige aspekter blir vurdert før de tar beslutninger. Alle konsernets virksomhetsområder har ansvar for å integrere relevante bærekraftspørsmål i all sin virksomhet, fra salg til kapitalforvaltning.

Et meget informativt og hyggelig besøk, med en innalgt omvisning i kontorbygget og kunstsamlingen.
 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB