Bærum næringsråds høringsuttalelse i forbindelse med regionsreformen

Vedlagt Bærum næringsråds høringsuttalelse til Regionsreformen som har frist i dag 20. september. Bærum næringsråd har gjort en strategisk vurdering av det utsendte høringsnotatet til fylkeskommunen. Vi er opptatt av resultater, og ønsker å følge opp denne saken. Vi anser det som meget viktig for næringslivet i kommunen.

Dersom dere som medlemmer har innspill, kommentarer evt. forslag som vi kan ta med oss i oppfølging av dette, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Budstikka har i dag følgende sak: http://www.budstikka.no/barum-naringsrad/kommunesammenslaing/akershus-fylke/naringsradsleder-einar-schultz-en-hovedstadsregion-uten-oslo-kan-skade-naringslivet/s/5-55-369058

horingsuttalelse_regionsreform

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets