Prosjekt rammebetingelser for næringslivet – eiendomsutvikling!

Bærum næringsråd har nedsatt en prosjektgruppe bestående av ulike eiendomsutviklere. Hovedmålsetning er å se på muligheten til å forbedre og effektivisere rammebetingelsene for eiendomsutviklere med interesser i Bærum Kommune.
Bakgrunn:
Ett av Bærum Næringsråds strategiske fokusområder er:
Effektive og forutsigbare rammebetingelser
– Forutsigbarhet , standardisering og langsiktighet
– Effektiv og rask behandling
– Pro-aktivt og næringsvennlig kommune
– Enklere prosesser
Mandat:
Hvordan kan Bærum kommune og eiendomsutviklerne etablere mer effektive og forutsigbare beslutningsprosesser både på strategisk nivå og i operativ saksbehandling?

Gruppen har sitt første møte ultimo februar.
Ved innspill til gruppen ta kontakt på post@bn.no

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB