Bærum næringsråd er imot ny regionsreform!

Bærum næringsråd sendte inn en høringsuttalelse til Akershus fylkeskommune i september 2016 hvor hovedbudskapet er følgende:

Bærums næringsliv er tett knyttet til Oslo, og kan best utvikles sammen med Oslo.
Sammen kan disse to kommuner danne grunnlaget for en sterk hovedstadsregion, som vi mener er nødvendig for å skape et internasjonalt, attraktivt hovedstadsområde.

Bærum Næringsråd mener at videre arbeid med Regionreformen, slik AFK foreslår ikke er i næringslivets interesse. Tvert imot mener vi det kan være skadelig for det nødvendige arbeidet med å styrke næringslivet i hovedstadsregionen.

Bærum Næringsråd mener at denne planen ikke er i tråd med intensjonene i Regjeringens føringer, og gitt at dette skjer på et område som har nasjonal interesse, bør dette adresseres.

BN-Horingsinnspill_regionsreforn_-_BN

 

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB