19.april – Næringslivsfrokost i Bærum Kulturhus om Eierskap og verdiutvikling

torsdag 19. april 2018

Eierskap og verdiutvikling

Start: 08:00
Slutt: 10:00
Sted: Bærum Kulturhus, Sandvika

                       

«For å oppnå avkastning må det utvikles merverdier i virksomheten. I hvilken grad man har lykkes vil før eller senere komme på spissen, enten det er ved generasjonsskifte, salg, oppkjøp, finansiering og kapitalinnhenting eller nytt forretningssamarbeid. I mange virksomheter er det likevel daglig drift som tar det meste av fokuset.

 Potensialet er stort ved økt fokus på strukturert verdiutvikling – fra et resultat av tilfeldigheter, til dokumenterbar måloppnåelse og grunnlag for forutsigbarhet i videre utvikling. 

Formuesforvaltning AS vil gi innblikk i hvordan det bør fokuseres på hva man ønsker med eierskapet, og hvordan strukturert og målbevisst tilnærming over tid er nøkkelen til å bygge verdier i virksomheten, særlig med tanke på hva som oppnås gjennom eierskapet og formuesforvaltningen.

 Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS vil vise hvordan jussen får direkte betydning for verdien av virksomheten. Det vil gjennomgås hvordan aksjonæravtalen er fundamentet for et verdiutviklende samarbeid, hvordan forvaltningen skjer gjennom verdiorientert styrearbeid, og med eksempler på juridiske fokusområder som praksis viser det er av avgjørende betydning å ha kontroll på.»

Frokost serveres fra kl. 07.30

Næringslivsfrokosten er gratis for medlemmer av Bærum Næringsråd

PÅMELDING 19.APRIL

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Add a new row
    Legg til deltakere og skriv inn navn


alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets