30. august – Næringslivsfrokost med tema: «Arbeidslivet er digitalt – Hvordan heve grunnkompetansen i din bedrift?»

torsdag 30. august 2018

Hvordan medarbeidere med god digital kompetanse øker bedriftens effektivitet og konkurransefortrinn. Og hvordan motivere medarbeidere til læring og gjennomføre en kompetanseheving?

Start: 08:00
Slutt: 10:00
Sted: Fontenehuset Bærum, Sandvika

Frokost serveres fra kl.08.00 og seminaret starter kl. 8.30

I dette seminaret presenterer Briga AS, sammen med Kompetanse Norge og en av våre samarbeidspartnere, hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom å heve bedriftens samlede digitale kompetanse. Nøkkelord er motivasjon og mestring.

Arbeidslivet er digitalt. Det betyr at de aller, aller fleste arbeidsprosesser krever tilstrekkelig basisferdigheter, herunder digitale ferdigheter og kommunikasjons-ferdigheter. Jo bedre kompetanse hos alle medarbeidere, desto høyere effektivitet og bedre service kan bedriften yte.

Medarbeideres ferdigheter og bruk av digitale medier varierer sterkt. Alle bedrifter har arbeidsrutiner og prosedyrer som inkluderer bruk av ett eller flere digitale verktøy.

Manglende ferdigheter kan være skambelagt og derfor hodes skjult – man trenerer eller utsetter oppgaver, eller utfører dem feil. Noe som igjen får negative konsekvenser for bedriften totalt sett.

Vi tilbyr blant annet:

  • Bedriftsinterne kurs i digitale ferdigheter og kommunikasjon
  • Veien til fagbrev gjennom bedriftsintern forberedelse og opplæring

Alle kurs skreddersys den enkelte bedrift.

Om Briga AS

Briga er en sammentrekning av begrepet «bridging the gap». Vi tilbyr kompetansehevende kurs til næringslivet, slik som opplæring i basiskompetanse (og digitale ferdigheter, lesing, skriving, regning), lederkurs, kurs i salg, service og kommunikasjon, samt ulike kurs i livsmestring.

Felles for alt vårt arbeid er at vi bidrar til å tette bedriftens opplevde kompetansegap.

Vi jobber med utgangspunkt i relasjonsledelse og ønsker å synliggjøre verdiene raushet, tillit og service i alt vårt kompetansehevende arbeid.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge jobber for å motvirke frafall fra arbeidslivet ved at voksne skal få den kompetansen de trenger for å bli stående i arbeid, etter mottoet: Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv». Gjennom statlige tilskudd for virksomheter og Kompetansepluss arbeid-kursene satser de på kompetansehevende kurs i arbeidslivet.

Seminaret med frokost er gratis for medlemmer av Bærum Næringsråd

30. august - Påmelding Næringslivsfrokost med Briga

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Add a new row
    Legg til deltakere og skriv inn navn


alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB