NÆRINGSLIVSDAGEN 2018

torsdag 11. oktober 2018

Årets møteplass for bedrifter i regionen!

Start: 12:00
Slutt: 16:00
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Årets Næringslivsdag følger opp hovedtemaet for NHO’s årskonferanse, “verdien av arbeid”, på et regionalt nivå.

Det viktigste for en god velferdsstat fremover er verdien av innbyggernes arbeidsinnsats.

Å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser, blir en av våre store utfordringer.

Vi sikrer et godt samfunn å leve i for alle, ved å få flest mulig i jobb. Vi må derfor sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

 

Konferansepris  inklusive lunsj & pause:

Medlemmer kr. 500:-  (Ikke medlemmer kr. 1.850:-).

Vi selger 5 sponsorpakker à kr. 30.000:-.  Dersom du ønsker vite mer om sponsorpakkene, kontakt Gry Skådinn på gry@bn.no.

11. Oktober - PÅMELDING NÆRINGSLIVSDAGEN 2018

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Add a new row
    Legg til deltakere og skriv inn navn


alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets