Betula Consult – Grønn Drift

coaching; heafhunting; karriereveiledning
www.gronndrift.no

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB