Fornebu Utvikling

eiendomsforvaltning; eiendomsutvikling
www.fornebulandet.no

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB