Her vil det finnes lenker til aktuelle politiske saker som Bærum næringsråd er opptatt av eller som medlemmer kan være engasjert i. Gi oss gjerne tips og hint dersom det finnes saker i regionen vi bør lenke til. Vi har ikke fått ordnet lenkene etter at Bærum kommune fikk nye nettsider, men det skal vi få gjort i løpet av sommeren 2016.

Strategisk næringsplan
Fornebubanen – planforslag for området Fornebu – Lysaker
Sandvika – byen i Bærum
Planprogram Stabekk sentrum
Kommuneplanens arealstrategi
Ny E18
Fossum områderegulering – fastsetting av planprogram

Stedsutvikling Høvik

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefoss