Et pågående samarbeid hvor mange av våre medlemsbedrifter er med i prosjektet «Læring i arbeidslivet». Prosjektet er i samarbeid med Bærum Kommune og Veiledningssenteret i Asker og Bærum, og retter seg mot elever på ungdomstrinnet.

Vi tror det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg, og dette prosjektet gir bedriften en fin mulighet til å profilere seg som en attraktiv fremtidig arbeidsplass og bygge et positivt omdømme. Vi kaller disse bedriftene «Ja bedrifter»

For å bli en «Ja bedrift» eller for å få mer informasjon om dette opplegget, kontakt oss på post@bn.no

 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefoss