Prosjektet er midlertididg stoppet av Bærum kommune. I praksis vil dette innebære at eleven på 9-trinn i 2018 må fine arbeidsplasser selv.

 

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin Norway