Viktig med lokalt næringsliv

For Accurate Equity er det lokale næringslivet en viktig arena. Gjennom vårt medlemskap i Bærum næringsråd har vi stiftet bekjentskap med mange spennende bedrifter og menneskene bak disse bedriftene. For oss har Bærum næringsråd fungert som en arena for kompetanse- og nettverksbygging. Arrangementene vi har deltatt på har vært godt organisert og fungert som produktiv variasjon i arbeidshverdagen.

Christoffer Vikersveen Herheim
Accurate Equity

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter