Medlemsskapet har gitt et vell av kontakter i næringsliv og kommunen!

Vår bedrift Skytterkollen har vært medlem i Bærum Næringsråd i mange år og jeg var medlem av Rådet, også i mange år under daværende leder Bjørn Frodahl. Arbeidet i Rådet var utrolig inspirerende sammen med mange dyktige næringsledere og møter med Bærums politikere. I to prosjekter arbeidet vi med utvikling og forslag til ”Bærums identitet”. Samlet har årene i Bærum Næringsråd gitt et vell av kontakter i Næringsliv og Bærum kommune som har kommet Skytterkollen til gode i vårt lange arbeide med videreutvikling til hotell, som ble kronet med godkjent Bebyggelsesplan fra Miljøvernministeren personlig, etter en langdryg behandling i forhold til Markaloven.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter