Gratulerer Elektroentreprenør Guriby med utmerkelsen Årets bedrift!

Elektroentreprenør Guriby vant utmerkelsen Årets bedrift 2017, og prisutdelingen fant setd på Værtshuset Bærum Verk onsdag 14. februar.
En verdig vinner er kåret blant sterke kandidater.

Årets bedrift er en pris som deles ut hvert år av Nordea og Bærum næringsråd sitter i juryen.
Prisen ”Årets Bedrift i Bærum” er opprettet av Avdelingsbank Asker & Bærum i Nordea Bank Norge ASA, tidligere Kreditkassen, og utdeles årlig.

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter eller institusjoner som siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i Bærum.

Juryen bør ved utvelgelsen av aktuelle kandidater gi en begrunnelse for valget. Minst ett av følgende kriterier bør inngå i vurderingen:

  • Prisvinneren er en bedrift/institusjon som har perspektiver som er interessante og kan være en stimulans for det lokale marked.
  • Prisvinneren har utviklet og produsert et produkt eller en tjeneste som har vekket oppmerksomhet
  • Prisvinneren har bidratt til god markeds- og kundekommunikasjon, også gjennom media, som kan tjene som forbilde for næringslivet.
  • Prisvinneren har gjort et fortjenestefullt arbeid med å legge forholdene til rette for vekst i det lokale næringsliv.
  • Prisvinneren har vist spesielt initiativ til fremme av næringslivets interesser
  • Prisvinneren har gjennom nytenking bedret forholdene for næringslivet i Bærum

Juryen skal bestå av representanter fra følgende bedrifter/institusjoner :

  • Nordea Bank Norge ASA
  • Bærum Næringsråd
  • Budstikka Media
  • Bærum KommuneJuryen kan beslutte å ikke dele ut prisen ett år hvis den ikke finner egnede kandidater. Prisen er en skulptur som hver prisvinner får til odel og eie. Juryen ledes av en representant fra Nordea som også står for sammenkalling til møter

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakNorkartFranzefossLundin NorwayDNBAzets