Vi søker jurymedlemmer til Innovasjonscamp 2016!

Nok et år med spennende Innovasjonscamp i Bærumsskolen!

I uke 15 trenger vi jurymedlemmer som har anledning til å sette av noen timer til et utrolig spennende oppdrag. Juryarbeidet foregår tirsdag, onsdag og torsdag i uke 15, mellom klokken 11:00-14:00 Ta kontakt på post@bn.no for mer informasjon.Skoler_og_tider_-_jurybehov

Hva er Innovasjonscamp? Innovasjonscamp_2018_-_oppdrag_til_elevene
Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscampens ulike faser:
Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser
Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning
Fase 3: Innlevering av gruppens forslag til løsning, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.
Oppdraget er i år gitt av Bærum næringsråd og Bærum kommune og går ut på følgende; «Mitt Bærum»

Bakgrunn:
Bærum kommune er en kommune i vekst.  Det blir stadig flere mennesker som bor og jobber i kommunen vår. Det bygges mange nye boliger og det etableres nye bedrifter rundt omkring i kommunen, og dette vil fortsette i årene fremover.
Alle sammen, innbyggere og de som jobber her, har et forhold til Bærum. Mange synes dette er et fint sted å bo og arbeide. Det er ulike ting vi er stolte av, fornøyde med eller forbinder med Bærum. Men alle har vi noe vi tenker på som «mitt Bærum».
Bærum har et stort mangfold av tilbud innen kultur, sport, turmuligheter og næringsliv/bedrifter. Men det kan også være innbyggere som tenker at det er tilbud som mangler, eller at eksisterende tilbud burde vært utbedret eller gjort litt annerledes.

Eksempler på hva jeg er mest stolt av eller fornøyd med når jeg tenker på «Mitt Bærum»:

  • Sandvika by
  • Rekreasjon – Idrett – Friluftsliv – Marka – Sjøen – osv.
  • Innovativ kommune og spennende næringsliv
  • Kultur – Dans – Musikk – Teater – Spillhuset – Tanken – osv.
  • Mitt nærområde/der jeg bor

Utfordring
Bærum kommune har en utfordring med å spre informasjon om alle tilbudene i kommunen. Hvordan skal vi få flere til å bruke de gode tilbudene som finnes i Bærum? Hvordan burde vi reklamere for og markedsføre tilbudene både mot ungdommer og voksne? Dette ønsker vi at dere skal hjelpe oss med.

Oppdraget:
Tenk at dere jobber i informasjonsavdelingen i Bærum kommune. Her har dere fått i oppdrag å plukke ut en aktivitet/et tilbud/et sted som dere er fornøyd med i Bærum, og kall dette «Mitt Bærum». Dette «Mitt Bærum» skal dere nå markedsføre mot resten av de som bor eller jobber i kommunen vår. Vær kreative og tenk nytt!

Hvorfor er denne aktiviteten/tilbudet/stedet noe jeg liker eller er stolt av?
Hvordan vil jeg beskrive aktiviteten/tilbudet/stedet?
Kan dette utvikles videre til noe mer spennende?
Hvordan vil jeg markedsføre dette på en spennende måte?

 

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakNorkartFranzefossLundin NorwayDNBAzets