Gründersjansen 2018 er nå igang og vi har skaffet mentorer til alle adeptene!

I samarbeid med Asker næringsråd, IMDI og Asker kommune arrangerer vi Gründersjansen 2018.

Gründersjansen 2018 er et halvårlig mentoring/støtteprogram for 20 personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Asker eller Bærum, og som ønsker å starte opp egen bedrift.

Deltakerne får egen mentor fra næringslivet i Asker eller Bærum som følger kandidaten i seks måneder. I tillegg tilbyr vi relevant kunnskap gjennom fellessamlinger med andre deltakere med relevante temaer.

Prosjektleder for Bærum næringsråd er Finn Gomnæs.

Første samling var i Askershus tirsdag 19. juni klokken 0900-1130 og der vil både ordfører i Bærum, varaordfører i Asker og mentorer være tilstede.

Vi takker alle som har stilt opp som mentor i prosjektet!

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayDNBAzets