Prosjekt «Fremtidens Næringsparker» i sluttfase.

Bærum næringsråd har fått i oppdrag fra varaordfører Ole kristian Udnes å komme med innspill til hva næringsparkene i Bærum har av næringsvirkdomhet pt, og hvordan disse eventuelt vil se ut i fremtiden. Vi har satt ned en prosjektgruppe om har hatt flere  møter, og vi har hyret inn Norconsult som faglig alibi i arbeidet.

Prosjektet er nå i sluttfase og innspill skal snart presenteres på et dialogmøte med Bærum kommune i slutten av september.

Informasjon om prosjektet vil bli offentliggjort når innspillet er presentert.

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayDNBAzets