Noen som ansetter i disse dager? Spennende ressurssterke kandidater i et pilotsamarbeid mellom NAV og SEMCO

NAV har etablert et samarbeid med konsulentselskapet SEMCO International AS om en pilot der arbeidssøkende deltar i et tiltaksprogram (hospitering) i SEMCO med mål om å raskt komme ut i arbeid. Ved hospitering i SEMCO tar vi sikte på å opprettholde din attraktivitet og aktualitet, selv når du er utenfor det ordinære arbeidslivet. SEMCO utvikler et program på 3 måneder. Programmet gjennomføres i tett samarbeid med NAV.

Målgruppen for programmet er personer som har en likeartet bakgrunn og erfaringsnivå slik at gruppen kan utveksle relevante erfaringer og opplevelser. Vi legger vekt på samarbeid og nettverksbygging.

Følgende målsettinger er foreløpig definert for programmet:

  • Bygge kompetanse innenfor SEMCOs virksomhet og drift
  • Opparbeide seg konsulenterfaring gjennom deltakelse i kundemøter og reelle oppdrag
  • Videreutvikle nettverk
  • Få økt motivasjon og tro på seg selv
  • Møte mennesker i samme situasjon og dra nytte av hverandres kompetanse
  • Aktivt jobbsøk på relevante jobber
  • Faglig oppdatering
  • Oppdrag/jobb ved tiltakets slutt

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse og ledererfaring, men har av ulike årsaker havnet utenfor arbeidslivet.

SEMCO gjennomfører et informasjonsmøte med kandidater i siste uke i september og vil i en kort kvalifiseringsprosess velge ut personer som skal delta i piloten. Piloten startet 8. oktober og varer i 3 måneder.

«SEMCO har hele tiden vært opptatt av å bruke den ressursen som finnes ledig i markedet i form av erfarne personer. Det har dessverre utviklet seg en situasjon der alder blir et problem som overskygger erfaring og kompetanse. Dette kan ikke norske virksomheter være bekjent av. Vi har møtt et meget imøtekommende og engasjert NAV som vil prøve nye virkemidler for å nå sine mål. Vi vil gjennomføre et program der vi inviterer virksomheter og samfunnsengasjerte til en dugnad for å sikre at de som vil arbeide – får arbeide. Det er bare et viktig mål for dette – kvalifiserte og motiverte medarbeidere i nye jobber! Arbeidsgivere som har lyst til uforpliktende å prøve en kandidat i ulike roller har her en unik mulighet», sier adm. dir. Øystein Jåtog-Rød i SEMCO.

For mer informasjon, kontakt: Øystein Jåtog-Rød, adm. dir., SEMCO International AS, M +47 954 50 500, E oystein.jatog-rod@semco.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets