Gledelig Jul!

Julen 2018

Kjære medlemmer & samarbeidspartnere,
Nok et aktivt år nærmer seg slutten, og vi takker dere for engasjement, innspill og gode dialog – vårt arbeid er basert på deres tilbakemeldinger rundt ønsker og behov!
Neste år har vi foreslått noen nye formater å møtes på I tillegg til næringslivsfrokostene, og med bakgrunn i deres svar på spørreundersøkelsen vi sendte ut, starter vi opp med et nytt format allerede i januar. De andre forslagene til nye formater blir startet opp i forhold til deres tilbakemeldinger og interesse.
Næringslivsdagen 2018 ble en ubetinget suksess, og bekreftet at denne konferansen er den desidert største og viktigste for næringslivet i vår region! I løpet av 1. kvartal 2019 kommer informasjon om Næringslivsdagen 2019.

 I 2019 viderefører vi vårt svært gode samarbeid med Bærum kommune, både politikere og kommuneadministrasjon, rundt stratgisk næringsplan og prosjekter som fremmer gode rammebetingelsen for næringslivet. Vi fortsetter også samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, SmartCity Bærum og med vårt engasjement for gründere- og oppstartsbedrifter.

 Før julefreden senker seg, anbefaler vi å melde seg på de nærmeste arrangementene våre nå, så blir det en ting mindre å huske på når det nye arbeidsåret starter.

Her er en liten oversikt over nettverkstreff 1. Kvartal 2019:

 På bn.no, finnes mer utfyllende informasjon om hvert enkelt arrangement, og flere opplysninger kommer fortløpende. Dersom du ikke allerede følger oss på Facebook, Instagram og LinkeDin, minner vi om at mye informasjon legges ut i disse kanalene.

Da gjenstår det bare å ønske dere, våre medlemmer, samarbeidspartnere og næringslivet forøvrig, en riktig GOD JUL og et fremgangsrikt og nyskapende 2019! Vi ser med glede frem til det nye året med dere,

Vennlig hilsen for styre-, råd og administrasjon i Bærum Næringsråd

Ane Maria Mjaaseth og Gry Skådinn

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets