Spennende mentorordning på Norges realfagsgymnas – lyst å bli med?

NRG-skolene er ikke-kommersielle profilskoler med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har både ungdomsskole og videregående skole i Sandvika i Bærum. En av våre målsettinger er tett samarbeid med næringslivet slik at våre elever skal se nytteverdien av det de lærer på skolen. Du kan lese mer på www.nrg.no.

På NRG-skolene har vi en unik ordning der vi tilrettelegger for et utvidet samarbeid med næringsliv, bedrifter og institusjoner. Som del av dette bidrar våre samarbeidspartnere med å være mentorer for våre elever. Det betyr at elevene får direkte kontakt med engasjerte arbeidstakere som liker å jobbe sammen med og å inspirere unge mennesker. Elevene får være med å dele erfaringer og tanker om framtidig yrkeskarriere, og hjelp til å se muligheter og å øke troen på seg selv!

En mentor på NRG er en som:

  • Kan mye om og er glad i jobben sin
  • Har lyst til å inspirere ungdommer ved å dele erfaringer fra sin egen yrkeskarriere
  • Liker å være sammen med ungdommer
  • Kan sette av minimum 4 timer i løpet av ett skoleår på 2 besøk til skolen

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets