Bærum kommune og NTNU inngår avtale om faglig samarbeid og prosjekter!

I dag undertegnet Bærum kommune og NTNU en avtale som  som skal videreutvikle og styrke samarbeid om forskning og innovasjon.

– Avtalen vil bidra til innovasjon og utvikling av ny kunnskap og kompetanse om nåværende og fremtidige muligheter og utfordringer, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Samarbeidet starter med utlysning av fire PhD-prosjekter innen temaene «Samspill i byutvikling», «Brukerrettet byggmodellering», «Smart og bærekraftig eiendomsforvaltning» og «Smart reisevaneundersøkelse». Bærum kommune og NTNU går sammen om å finansiere prosjektene.

– NTNU skal forske og drive utdanning med utgangspunkt i kommunesektorens utfordringer og bidra med innsats som kan skape nye forutsetninger og innfallsvinkler for kommunens oppgaver. Gjennom doktorgradsstudier og prosjekter på master- og bachelornivå vil NTNU få mulighet til å arbeide frem nyttige innovasjoner sammen med næringsliv og kommunesektoren, sier professor ved NTNU Ingvald Strømmen.

Bærum vil styrke kunnskap og kompetanse, slik at kommunen kan bidra til innovasjon innen viktige fagområder, tjenester og samfunnsoppgaver.

Her kan du lese mer om samarbeidet og PHD prosjektene

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets