Innovasjonscamp 2019 starter tirsdag 2. april – takk til alle som stiller som jurymedlemmer!

I uke 14 skal vi igjen sammen med Ungt Entreprenørskap og Bærum kommune gjennomføre Innovasjonscamp 2019 for Bærumsskolen.

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og er en  treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner utfra gitte kriterier.
Innovasjonscampens ulike faser:
Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser
Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning
Fase 3: Innlevering av gruppens forslag til løsning, presentasjon for jury og vurderingSamarbeid med regionalt  næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp, og det er en svært givende oppgave å sitte i juryen og vurdere pres:entasjonene. Nytenking, bærekraft, smarte fremtidige løsninger og stort engasjement er stikkord. I tillegg er de unge opptatt av nære relasjoner, av bofelleskap på tvers av generasjoner og å ta vare på de gode verdiene i samfunnet.
Oppdragsgiveren  gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Takk til alle jurymedlemmene:

Halvor Bjerke, Retailfuture , Joakim Dahl-Solberg, Arba Inkludering, Inger Solstad, Franzefoss, Frode Valland, Vårt Sandvika, Vilde Lerbak, Handelsstedet Bærums Verk, Per-Tore Meiholm, Ledframe, Johannes Rivertz, ABBL,  Stine Grindheim Onsøen, Storebrand Bank, Martin Schilde, Toothfairy, Elisabeth Watnaas, Nordea, Davina Seljelid Arnesen, Vårt Sandvika, Daniel Tabacaru, Reframe arkitektur, Gry Skådinn, Bærum næringsråd, Eli-Anne Kvamme, Mint profil og Reklame, Mo Gabriel Nordvik, Nordea, Ingvild Elisabeth Flovik, Advokatfirmaet Dehn, Randi Eriksen, Petite Frisørene, Charlotta Ringi, Ringi,  Tommy Bjørnsen, DNVGL, Edel Nordang, Norconsult, Erik Evensen, DNB, Thomas Græsholt, Semco, Håkon Fadnes, Nordea, Ragnar Carelius, Eiksmarka Rotary, Ole Hovland, Eiksmarka Rotary, John Christian Liavåg, Securitas, Vibeke Tvedt Raddum, Finn Gomnæs, Team Training, Thor Hægh, Eiksmarka Rotary, Elisabeth Kalsnes , Bærum International Hub, Bente Haukland Næss, Asplan Viak, Einar Schultz, HIU, Alf Astrup, Technopolis, Per Stilling, Training Norge, Kristina Dahlberg, DNV GL, Ulrike Haugen, DNV GL, Siw Sørensen, Nordea, Jalal Fahadi, Equinor, Ingrid Brattset, Fornebupiloten, Terje Hagen OBOS Fornebu, Heidi Stilling, Handelsstedet Bærums Verk, Helene Berge Holm, DNVGL, Johan Mølback-Thellefsen, Advokatfirmaet Dehn, Erik Låbakk, KingCoffee, Rita Anston, Bærum International Hub,  Julian Alexander Hahn, DNB Eiendom, Cathinka Wettergreen, Obos, Are Torstensen, DNVGL, Espen Lindmark, Stabæk fotball, Håkon Rasario Svebak. DNVGL, Reidar Holst Christensen, Stendi kompetanse, Per Aukner, Eiksmarka Rotary, Vibeke Hammer, Ansvarlig helse, Jan Rollander, Eiksmarka Rotary, Liv Tandstad, Manta reiser, Marion Emilsen, Norconsult

 

Program_Innovasjonscamp_april_2019

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets