Fremtidens næringsparker – et prosjekt gjennomført for Bærum kommune

Bærum Næringsråd nedsatte på oppdrag fra Bærum kommune en prosjektgruppe som skulle  vurdere fremtidens næringsparker i Bærum. Gruppen  avholdt 5 møter i 2018,  hvor det ble diskutert status og problemstillinger, men i utgangspunktet fokusert på nye markedsmuligheter for næringsparkene i Bærum.
Norconsult og Bedriftsmegler1 utførte i tillegg  analyse- og utredningsarbeid.

Dette prosjektet ble ferdigstilt i november 2018, og sluttrapport ble levert til Varaordøfrer Ole Kristian Udnes i et dialogmøte. Sluttrapporten ligger vedlagt her. Ved ønske om mer informasjon i forbindelse med prosjektet er det bare å ta kontakt med ane(at)bn.no.

Sluttrapport_prosjekt_Fremtidens_Naeringsparker

Budstikkas dekning av saken

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets